WELL COMPLETION OPERATIONS WITH THE USE OF THE MULTI-TECHNOLOGY COMPLEX OF THE WELLBORE HYDRODYNAMICAL HARDENING

Authors:

Vladimir N. Polyakov,Yuriy A. Kotenev,Vyacheslav Sh. Mukhametshin,Shamil H. Sultanov,Kamil T. Tyncherov,Aleksandr P. Chizhov,

DOI NO:

https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.8/2020.04.00013

Keywords:

Oil and gas wells,control and management method,technological processes,production string cementing,wellbore hydromechanical hardening,synchronization of drilling processes,

Abstract

The urgency of the issue under consideration is stipulated by the fact that the technologies of casing string cementing traditionally applied while developing oil fields do not always provide the necessary long-term impermeability of casing support.  Therefore, this article is aimed at solving the mentioned key technological problem of well drilling. The Multi-technololgy Complex of the Wellbore Hydromechanical Hardening (KMGUS) is proposed as a basic research method.  The methodological basis for the research is the synchronization (simultaneity) of well drilling and the hydromechanical hardening of wellbores by jetting out a drilling fluid at wellbore walls. The following particular problems have been solved: maintaining stability of the uncased wellbore and hydraulic drilling conditions, ensuring maintaining of natural reservoir properties of productive formations, forming a long-term tightness of casing support and wellbore screen. The proposed method has been partially introduced into production. The results of industrial pilot tests have proved the high efficiency of KMGUS, which prevents the appearance of most problems when constructing oil and gas wells: absorption; gas, oil, and water shows, hydraulic fractures and instability of the exposed rock formations, kicks and blowouts. In addition, during the well operation, the complex provides the prevention of annular fluid shows and cross flows. As a result, the production rates for wells drilled with use of KMGUS are 2 and more times higher compared with traditional well construction technologies, water cut is lower by more than 2 times, and as a positive effect is a non-linear increase in the oil recovery factor. The article can be useful for specialists in the field of construction of oil and gas wells, scientists and graduate students studying the casing strings cementing problems

Refference:

I. Akhmetov R.T., Andreev A.V., Mukhametshin V.V. Metodikaprognozaostatochnoyneftenasyshchennosti i koeffitsientavytesneniyapodannymgeofizicheskikhissledovaniydlyaotsenkieffektivnostiprimeneniyananotekhnologiy [Residual oil saturation and the displacement factor prediction methodology based on geophysical studies data to evaluate efficiency of nanotechnologies application]. Nanotehnologii v stroitel’stve = Nanotechnologies in Construction, 2017. Vol. 9, № 5. P. 116-133. DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2017-9-5-116-133. (In Russian).
II. Akhmetov R.T., Mukhametshin V.V., Andreev A.V., SultanovSh.Kh. Some Testing Results of Productive Strata Wettability Index Forecasting Technique // SOCAR Procеedings. – 2017. – № 4. – P. 83-87. DOI: 10.5510/OGP20170400334
III. Andreev A.V., MukhametshinV.Sh.,KotenevYu.A. Deposit Productivity Forecast in Carbonate Reservoirs with Hard to Recover Reserves. SOCAR Proceedings, 2016. № 3. P. 40-45. DOI: dx.doi.org/10.5510/OGP20160300287. (In Russian).
IV. Ashrafyan M.O. Tekhnologiyarazobshcheniyaplastov v oslozhnennykhusloviyakh [Technology of layers segregation in complicated conditions]. M.: Nedra, 1989. 228 p. (In Russian).
V. Dmitriev A. Yu. Osnovytekhnologiibureniyaskvazhin: uchebnoyeposobiye [Fundamentals of drilling technology: A textbook]. Tomsk, TPU Publ., 2008, 216 P.

VI. KhayredinovN.Sh., Popov A.M., MukhametshinV.Sh. Povyshenieeffektivnostizavodneniyanizkoproduktivnyhzalezhejnefti v karbonatnyhkollektorah [Increasing the flooding efficiency of poor-producing oil deposits in carbonate collectors]. Neftyanoekhozyaystvo = Oil industry, 1992. № 9. P. 18-20. (In Russian).
VII. MirzadzhanzadeA.Kh., Karaev A.K., S.A. Shirinzade. Gidravlika v burenii i tsementirovaniineftyanykh i gazovykhskvazhin [Hydraulics in oil and gas wells drilling and cementing]. M.: Nedra, 1977. 230 p. (In Russian).
VIII. MukhametshinV.Sh. Zavisimost’ nefteizvlecheniyaotplotnostisetkiskvazhinprirazrabotkenizkoproduktivnyhkarbonatnyhzalezhej [Dependence of crude-oil recovery on the well spacing density during development of low-producing carbonate deposits]. Neftyanoekhozyaystvo = Oil industry, 1989. № 12. P. 26-29. (In Russian).
IX. MukhametshinV.Sh., ZeigmanYu.V., Andreev A.V. Ekspress-ocenkapotencialadobyvnyhvozmozhnostejzalezhejdlyaopredeleniyaeffektivnostiprimeneniyananotekhnologij i neobhodimostistimulirovaniyavvodaih v razrabotku [Rapid assessment of deposit production capacity for determination of nanotechnologies application efficiency and necessity to stimulate their development]. Nanotehnologii v stroitel’stve = Nanotechnologies in Construction, 2017. Vol. 9. № 3. P. 20-34. DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2017-9-3-20-34. (In Russian).
X. Mukhametshin V.V. Ustranenieneopredelennosteypriresheniizadachvozdeystviyanaprizaboynuyuzonuskvazhin [Eliminating uncertainties in solving bottom hole zone stimulation tasks]. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering, 2017. Vol. 328, № 7. P. 40-50. (In Russian).
XI. Mukhametshin V.V., Andreev V.E. Search and Argumentation of Decisions Aimed at Increasing the Efficiency of Bottom-Hole Zone Stimulation in Oil Accumulations with Challenged Reserves. SPE Russian Petroleum Technology Conference. Moscow, Russia, 2017. P. 1-23. DOI: dx.doi.org/10.2118/187785-MS.
XII. Mukhametshin V.V., Andreev V.E., Dubinsky G.S., SultanovSh.Kh.,Akhmetov R.T. The Usage of Principles of System Geological-Technological Forecasting in the Justification of the Recovery Methods. SOCAR Proceedings, 2016. № 3. P. 46-51. DOI: dx.doi.org/10.5510/OGP20160300288. (In Russian).
XIII. Mukhametshin V.V., Kadyrov R.R. Vliyanienanodobavoknamekhanicheskie i vodoizoliruyushchiesvoystvasostavovnaosnovetsementa [Influence of nanoadditives on mechanical and isolating properties of cement-based compositions]. Nanotehnologii v stroitel’stve = Nanotechnologies in Construction, 2017. Vol. 9, № 6. P. 18–36. DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2017-9-6-18-36. (In Russian).
XIV. Polyakov V.N. O vliyaniiprotsessovdestruktsii i degradatsiinatekhnologiyubureniya i zakanchivaniyaskvazhin [On the destruction and degradation processes impact of on the wells drilling and completion technology]. II open scientific-practical conference “Actual problems of oil and gas wells on land and the continental shelf of the Russian Federation construction and repair “: doc. coll. LLC “NPO Bentotechnologies”, 2013. (In Russian).
XV. Polyakov V.N. Trebovaniya, predyavlyaemye k germetichnosti i prochnostistvolaprizakanchivaniiskvazhinmestorozhdeniyBashkirii [Requirements for wellbore integrity and strength in well completion process in Bashkortostan oil fields]. Neftyanoekhozyaystvo = Oil industry, 1983. № 5. P. 27-28. (In Russian).
XVI. Polyakov V.N., Ishkaev R.K., Lukmanov R.R. Tekhnologiyazakanchivaniyaneftyanykh i gazovykhskvazhin [Oil and gas wells completion technique]. Ufa: TAU, 1999. 408 p. (In Russian).
XVII. Polyakov V.N., KuznetsovYu.S., Sagidullin I.A., ShulginaN.Yu., Dubrovsky V.S., Khusainov V.M., Khaminov N.I., Akhmetzyanov R.G., Vildanov A.A., Starov O.E. Reshenie problem zakanchivaniya i ekspluatatsiiskvazhin v anomal’nykhtermodinamicheskikhusloviyakh [The solving of problems of tailing-in and wells operation in abnormal thermodynamic conditions]. Neftyanoekhozyaystvo = Oil industry, 2005. № 5. P. 104-110. (In Russian).
XVIII. Polyakov V.N., Lukmanov R.R., Sharipov A.U. et al. Povyshenieeffektivnostirazobshcheniya i izolyatsiiproduktivnykhplastovpriikhrazburivanii [Productive layers segregation and isolation efficiency increasing in their drilling process]. II Drilling: scientific-technical abstract journal. M.: VNIIOENG, 1979. № 9. P. 8-12. (In Russian).
XIX. ZeigmanYu.V., MukhametshinV.Sh.,Khafizov A.R., Kharina S.B. Prospects of Application of Multi-Functional Well Killing Fluids in Carbonate Reservoirs. SOCAR Proceedings, 2016. № 3. P. 33-39. DOI: dx.doi.org/10.5510/OGP20160300286. (In Russian).
XX. ZeigmanYu.V., MukhametshinV.Sh., Sergeev V.V., Kinzyabaev F.S. Eksperimental’noeissledovanievyazkostnykhsvoystvemul’sionnykhsistem s soderzhaniemnanochastits SiO2 [Experimental study of viscosity properties of emulsion system with SiO2 nanoparticles]. Nanotehnologii v stroitelʼstve = Nanotehnologies in Construction, 2017. Vol. 9, № 2. P. 16-38. – DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2017-9-2-16-38. (In Russian).

View | Download